top of page

מחלקת קניין רוחני:

סימנים מסחריים: ייעוץ, רישום, הפרות ותביעות

זכויות יוצרים: ייעוץ, הפרות והליכים משפטיים

מחלקת הקניין הרוחני עוסקת, בין היתר, בעניינים הבאים:

 

סימנים מסחריים: ייעוץ ומתן חוות דעת בענייני סימנים מסחריים וסימני שירות, חיפוש סימנים מסחריים ביומן סימני המסחר הישראלי והאמריקאי, עריכה והגשה של סימנים מסחריים (כולל הגשות של בקשות online), הגשת תביעה בגין הפרת סימן מסחרי, פיצויים ללא הוכחת נזק בגין הפרת סימן מסחרי, צווי מניעה, שימוש לרעה בסימן מסחרי, העתקת סימן מסחרי, שימוש בסימן מסחרי דומה, הגנה על סימן מסחרי, הארכת תוקף של סימן מסחרי, סיווג סימן מסחרי, פרוטוקול מדריד לרישום סימן מסחרי, רישום סימן מסחר צבעוני, רישום לוגו (סמליל), חידוש רישום סימן מסחרי, ביטול ומחיקת סימן מסחרי, ניהול הליכים משפטיים בקשר לסימן מסחרי מול רשם סימני המסחר ובבתי המשפט.

 

המשרד ייעץ ורשם מאות רבות של סימנים מסחריים מכל הסוגים ובעל ניסיון בניהול הליכים משפטיים ביצוג תובעים ונתבעים בקשר לסימנים מסחריים.

 

 

זכויות יוצריםהמשרד מייעץ ועורך חוות דעת בקשר לזכויות יוצרים על כל היבטיהם, ובכלל זה בקשר לשימוש הוגן, כתיבה של יצירות (ספרים, שירים, פרטיטורות, אמנות ועוד), שמירת זכויות יוצרים בקשר ליצירות, ביצוע פומבי, תמלוגים, רישיונות, זכות מוסרית, הפרה של זכויות יוצרים, הגשת תביעה בבית המשפט בגין הפרת זכויות יוצרים, ניהול הגנה בבית המשפט בגין הפרת זכויות יוצרים, צווי מניעה, פיצויים ללא הוכחת נזק עקב הפרת זכויות יוצרים, טיפול וניהול זכויות יוצרים וזכויות מבצעים.

 

המשרד ייעץ וטיפל במאות לקוחות בתחום הסימנים המסחריים, בניהול הליכים משפטיים ובייצוג תובעים ונתבעים בקשר לכך.

 

עו"ד ניר בר מרצה לסימנים מסחריים ולזכויות יצרים בכנסים ובאירועים משפטיים ועסקים שונים.

פרסומים וחדשות אחרונות של מחלקת קניין רוחני:
דוגמאות לאישור רישום סימנים מסחריים שנערכו על ידי משרדנו:
bottom of page