top of page

מחלקת ייעוץ משפטי

ייעוץ משפטי כללי, 

מתן חוות-דעת שניה

ייעוץ אסטרטגי והוצאה לפועל

עורכי דין מהמשרד בעלי ניסיון משפטי רב לצד מאות רבות של שעות של הדרכות והרצאות בתחומי המשפט השונים, מעניקים שירות ייחודי של ייעוץ משפטי וקורסים אישיים למנהלים, אנשים פרטיים, וכל המעוניינים להעשיר את ידיעותיהם המשפטיות בתחומי המשפט המגוונים, כדוגמת: יזמות עסקית, יזמות נדל"ן, דיני חוזים, הכנה למבחנים ממשלתיים שונים בתחום המשפט (בחינה לקבלת רישיון בתיווך וכדומה), הכרה עם המשפט הישראלי ללקוחות מהארץ ומחו"ל ועוד. הייעוץ והקורסים נערכים בדיסקרטיות במשרדנו, בצורה של "אחד על אחד".המשרד מעניק ללקוחות בארץ ובחו"ל חוות דעת שנייה הקשורות עם משפטים המתנהלים נגדם או על ידיהם וכן בהיבטים משפטיים שונים בעסקיהם ובחייהם האישיים והערכת סיכויי תביעה והערכת סיכויי הגנה. חוות הדעת השנייה וההערכות נערכות בדיסקרטיות מלאה, הן בעל-פה והן בכתב, בהתבסס על נתונים שהגיעו מהלקוח ו/או נתונים שהגיעו מעורך הדין המטפל. חוות הדעת השנייה, כמו ברפואה, נותנת לך הערכה אובייקטיבית חיצונית לתיק ומספקת לך כלים לקבלת החלטות מושכלות ברגעים החשובים בחייך. המשרד אף מעניק חוות דעת וייעוץ בקשר להסכמי שכר טרחה מול עורכי דין ומול משרדי עורכי דין וחוות דעת בקשר לרשלנות מקצועית של עורכי דין.

המשרד עוסק בתחום ההוצאה לפועל, בטיפול בגביית חובות שונים, לרבות שיקים, פס"ד (פסקי דין), שטר, שטרות בטחון ושטרי חוב, הן עבור חייבים והן עבור נושים. המשרד מייצג חייבים וזוכים בהליכים הוצל"פ שונים ובכלל זה: התנגדות לביצוע שטר, טענת פרעתי, חקירת יכולת, איחוד תיקים, הליכים בעניין חייב מוגבל באמצעים, הליכים מבצעיים כנגד חייבים, הליכי עיקול, מימוש ומכירה והליכי פשט"ר (פשיטת רגל).

המשרד מעניק ללקוחות ייעוץ וליווי משפטי עבור מועמדים בהליכי בחירות, לרשויות המקומיות ולכנסת, בדיסקרטיות מלאה ובזמינות גבוהה. הטיפול המשפטי הינו צמוד וכולל ייעוץ שוטף, מתן חוות דעת, השתתפות באסטרטגיה ובקבלת ההחלטות, ייצוג בתביעות הקשורות עם בחירות ובהתגוננות בהליכים אלה, ערעורי בחירות ומתן פתרונות משפטיים.

bottom of page