תמ"א 38 - מידע

משרדנו מלווה פרויקטים רבים של תמ"א 38 (ליווינו בעשרות פרויקטים בכל הארץ).
מובא כאן מידע מתוך פרויקטים שליווינו:
גרמושקה 4 תמ"א 38
גרמושקה תמ"א 38 עמוד 4
גרמושקה 3 תמ"א 38
גרמושקה תמ"א 38 עמוד 3
גרמושקה 2 תמ"א 38
גרמושקה תמ"א 38 עמוד 2
גרמושקה 1 תמ"א 38
גרמושקה תמ"א 38 עמוד 1
גרמושקה 8 תמ''א 38
גרמושקה 8 תמ"א 38
גרמושקה 7 תמ"א 38
גרמושקה תמ"א 38 עמוד 7
גרמושקה 6 תמ"א 38
גרמושקה תמ"א 38 עמוד 6
גרמושקה 5 תמ"א 38
גרמושקה תמ"א 38 עמוד 5
נספח להיתר תמ''א 38
נספח להיתר תמ"א 38
היתר בניה תמ''א 38
היתר בניה תמ"א 38
הדמיה 2 תמ"א 38
הדמיה חזית מערבית תמ"א 38
הדמיה 1 תמ"א 38
הדמיה תמ"א 38
Show More

התשריטים באדיבות:

חקיקה בנושא תמ"א 38:

© Copyrights of NIR BAR LAW FIRM and NOTARY 2004-2020 | All rights reserved. 

© כל הזכויות שמורות 2004-2020 | ניר בר משרד עורכי דין ונוטריון 

יצירת קשר:

 

טלפון (רב קווי 24 שעות):
03-7527002 (ראשי)

03-7527004


פקס:

03-7527003

 

כתובתנו:
בית הקרן, קומה 8

מתחם הבורסה ליהלומים
התע"ש 10, רמת גן, 5251249דואר אלקטרוני:

nir@barlawyers.com