תמ"א 38 - מידע

משרדנו מלווה פרויקטים רבים של תמ"א 38 (ליווינו בעשרות פרויקטים בכל הארץ).
מובא כאן מידע מתוך פרויקטים שליווינו:
גרמושקה 4 תמ"א 38
גרמושקה 4 תמ"א 38

גרמושקה תמ"א 38 עמוד 4

גרמושקה 3 תמ"א 38
גרמושקה 3 תמ"א 38

גרמושקה תמ"א 38 עמוד 3

גרמושקה 2 תמ"א 38
גרמושקה 2 תמ"א 38

גרמושקה תמ"א 38 עמוד 2

גרמושקה 1 תמ"א 38
גרמושקה 1 תמ"א 38

גרמושקה תמ"א 38 עמוד 1

גרמושקה 8 תמ''א 38
גרמושקה 8 תמ''א 38

גרמושקה 8 תמ"א 38

גרמושקה 7 תמ"א 38
גרמושקה 7 תמ"א 38

גרמושקה תמ"א 38 עמוד 7

גרמושקה 6 תמ"א 38
גרמושקה 6 תמ"א 38

גרמושקה תמ"א 38 עמוד 6

גרמושקה 5 תמ"א 38
גרמושקה 5 תמ"א 38

גרמושקה תמ"א 38 עמוד 5

נספח להיתר תמ''א 38
נספח להיתר תמ''א 38

נספח להיתר תמ"א 38

היתר בניה תמ''א 38
היתר בניה תמ''א 38

היתר בניה תמ"א 38

הדמיה 2 תמ"א 38
הדמיה 2 תמ"א 38

הדמיה חזית מערבית תמ"א 38

הדמיה 1 תמ"א 38
הדמיה 1 תמ"א 38

הדמיה תמ"א 38

התשריטים באדיבות:

חקיקה בנושא תמ"א 38: