תמ"א 38 - מידע

משרדנו מלווה פרויקטים רבים של תמ"א 38 (ליווינו בעשרות פרויקטים בכל הארץ).
מובא כאן מידע מתוך פרויקטים שליווינו:
גרמושקה 4 תמ"א 38
גרמושקה תמ"א 38 עמוד 4
גרמושקה 3 תמ"א 38
גרמושקה תמ"א 38 עמוד 3
גרמושקה 2 תמ"א 38
גרמושקה תמ"א 38 עמוד 2
גרמושקה 1 תמ"א 38
גרמושקה תמ"א 38 עמוד 1
גרמושקה 8 תמ''א 38
גרמושקה 8 תמ"א 38
גרמושקה 7 תמ"א 38
גרמושקה תמ"א 38 עמוד 7
גרמושקה 6 תמ"א 38
גרמושקה תמ"א 38 עמוד 6
גרמושקה 5 תמ"א 38
גרמושקה תמ"א 38 עמוד 5
נספח להיתר תמ''א 38
נספח להיתר תמ"א 38
היתר בניה תמ''א 38
היתר בניה תמ"א 38
הדמיה 2 תמ"א 38
הדמיה חזית מערבית תמ"א 38
הדמיה 1 תמ"א 38
הדמיה תמ"א 38
Show More

התשריטים באדיבות:

חקיקה בנושא תמ"א 38: