top of page
אתם מוזמנים לפנות אלינו:
עסקאות מכר, רכישה ומכירה של בתים, דירות, מגרשים ונכסים מסחריים, הסכמי שכירות, תמ"א 38, הסכמי קומבינציה, פינוי בינוי, תכנון ובניה, מיסוי מקרקעין ורישומים

Success! Message received.

משכנתא בגובה העיניים | עו"ד ניר ברמחלקת הנדל"ן עוסקת, בין היתר, בייצוג מוכרים וקונים של דירות (ביצענו מאות רבות של עסקאות בתחום זה), בתים פרטיים, מגרשים, מגרשים לבניה, משרדים, חנויות, קרקע חקלאית ונכסים עסקיים ומסחריים (בתי מלון, קניונים, מבני תעשיה, גגות, זכויות בניה ועוד). הסכמי שכירות, משכנתאות שעבודים ומשכונים (הסכמים, רישומים, פדיונות וביטולים), ניהול נכסים, ייצוג וועדי בתים, גביית תשלומים מדיירים, תביעת פינוי, פינוי דייר סרבן בהליך מהיר, חוק פינוי פיצוי, עסקאות פינוי-בינויעסקאות קומבינציה, עסקאות תמ"א 38 (ייצוג דיירים וייצוג יזמים וקבלנים בעסקאות תמ"א 38, בעסקאות קומבינציה ובעסקאות פינוי בינוי - ביצענו עשרות רבות של עסקאות רבות בתחום זה), עסקאות מתנה, רישום ירושות וצוואות, רישום הסכמי שיתוף, זיקות הנאה, זכויות קדימה, הערות אזהרה, תיקון רישומים ומרשמים, רישום תעודת זהות בנכס, והליכים לפי חוק המקרקעין והליכים מול הרשם ומול המפקח/ת על רישום המקרקעין

 

המשרד מלווה עסקות בנייה בהיקפים ניכרים הן לאנשים פרטיים והן בדרך של ריכוז וטיפול בפרויקטים קבלניים, החל משלב הייזום ועריכת ההתקשרויות החוזיות לרכישת הקרקע ליווי תוכנית המתאר והליכי אישורה במוסדות התכנון השונים, ובכללם; מנהל מקרקעי ישראל (לרבות העברת זכויות, היוון, הארכת חכירה, ביטול חכירה, הסדרת רישומים), לשכת רישום המקרקעין לרבות ייעוץ והליכים מול רשם המקרקעין (טאבו) ומול המפקח על המקרקעין, הליכים מול חברות משכנות, חברות גוש חלקה, אגודות שיתופיות בפירוק, הרשות המקומית, מוסדות התכנון והבניה וכדומה, ועד טיפול בליווי בנקאי לפרויקטים, ייעוץ וטיפול במשכנתאות בכל השלבים, עריכת התקשרויות חוזיות למכירה ורכישה של דירות מגורים, מגרשים, נדל"ן מניב ונכסים, העברת זכויות ורישום, פרצלציה, רישום והעברת הצמדות, רישום בית משותף בפנקס הבתים המשותפים, תיקון צו רישום בתים משותפים, וייצוג בדיני המס מול רשויות המס השונות, הארציות (מס שבח, מס מכירה, מס רכוש, מס רכישה, מכס) והמקומיות (ארנונה, היטל השבחה, היטל פיתוח, היטל תיעול וכדומה) וכן בכל ענייני מיסוי מקרקעין.​המשרד עוסק בייצוג בהליכי תכנון ובנייה, בייעוץ, טיפול והגשת תביעות הקשורות עם תב"ע (תוכנית בניין עיר), תמ"מ (תוכנית מתאר מחוזית), תמ"א (תוכנית מתאר ארצית), תמ"א 38, תביעת פיצויים לפי סעיף 197 (פיצויים בשל ירידת ערך מקרקעין עקב פגיעה מתוכנית, שינוי ייעוד מקרקעין וכדומה), ייצוג בענייני הפקעות, השבת נכסים וקרקעות שהופקעו ועוד. עורכי-דין מהמשרד חברים מן המניין בפורום קניין מקרקעין וחוזים של לשכת עורכי הדין.

ד"ר ניר בר מרצה בקורסי נדל"ן ויזמות נדל"ן, והיה מרצה למשפטים באוניברסטת חיפה. כעת ד"ר בר מרצה בקורסים לעורכי דין במסגרת קבוצת פרקטיקל.

 

הזמנה ליום עיון 9.9.19 - ניהול סיכונים ב
bottom of page