top of page
פרסומים וקישורים של מחלקת ליטיגציה:

מחלקת בתי משפט (ליטיגציה):

ייצוג בבתי המשפט השונים​,

ייצוג תובעים, נתבעים והליכי ערעור

בוררות וגישור
 

למשרדנו מחלקת ליטיגציה פעילה ביותר, המעורבת במגוון רחב של הליכים משפטיים ובהיקפים גדולים בכל תחומי המשפט בכל בתי המשפט השונים ובכללם: בית משפט שלום, בית הדין לעבודה, בית המשפט לענייני משפחה, בית משפט לשכירות, בית משפט מחוזי, בית משפט לעניינים מנהליים, בית המשפט העליון, בג"צ וטריבונאלים משפטיים שונים אחרים (כדוגמת וועדות ערר והשגות), סטטוטוריים ו-וולונטריים (ייצגנו מאות רבות של תובעים ונתבעים בהליכים בבתי המשפט השונים בכל בתי-המשפט).

מחלקת הליטיגציה עוסקת בייצוג והופעה בכל בתי המשפט, ערעורים (ערעור על פסקי דין של בתי משפט) וייצוג משפטי שוטף בבתי המשפט ובתי הדין בתחומים נרחבים, במתן חוות דעת משפטיות, בהערכת סיכויי תביעה ובחוות-דעת שניה: תביעות אזרחיות, תביעות מסחריות, תביעות כספיות, תביעות דיירים, תביעות פינוי, תביעות ועד הבית, תביעות נזק, תביעות נזיקין, ייצוג בהליכי תביעה עוד טרם עריכת כתב תביעה ובכל השלבים, ייצוג בהליכי הגנה בכל השלבים, סעד זמני דחוף או בהול, צווים זמניים וקבועים (צו מניעה, צו עשה, צו אל תעשה), בקשות שונות מבית המשפט, צווי עיקול לפני הגשת תביעה ואחריה, הליכי גילוי מסמכים, עיכוב פסקי דין, ערעור על פסק דין, עריכת תצהיר, סיכומים לבית המשפט, תביעות לפי חוקים שונים: חוק הגנת הצרכן, חוק תביעות ייצוגיות והגשת תביעה ייצוגית מכוחו, חוק עשיית עושר שאינו במשפט, חוק עוולות מסחריות, חוק זכויות יוצרים, חוק הפטנטים חוק החוזים וכיוצא בזה.אנו מלווים אותך בכל השלבים המשפטיים בבתי המשפט השונים, תוך כדי שאנו מייחסים חשיבות עליונה להעניק לך עדכון שוטף והסברים ברורים לפני כל הליך משפטי ובמהלכו, לצד זמינות אישית עבורך. אנו נערוך עבורך את כל המסמכים המשפטיים הדרושים לך מול לקוחותייך או מול בית המשפט, אנו ננהל עבורך את כל לוחות הזמנים המוכתבים לך על-ידי בתי המשפט השונים ונייצגך בפני הערכאה השיפוטית הרלוונטית.אנו מייצגים בהליכי בוררויות וגישור עבור לקוחותינו, ומכהנים כבוררים וכמגשרים בתיקים שונים.

bottom of page