top of page
רישיון נוטריון

מחלקת שירותים נוטריונים

 

אנו מעניקים את כל שירותי הנוטריון, במקצועיות, במהירות וביעילות במשרדנו, בבית הלקוח ובחו"ל:

 

 • יפוי כח נוטריוני ואימות חתימה נוטריוני על יפוי כח ועל כל מסמך אחר.

 • אישור נוטריוני למשכנתא.

 • יפוי כח נוטריוני למכירת נכס/דירה/מגרש בישראל.

 • אישור נוטריוני שהחותם על מסמך, בשם אחר (באמצעות יפוי כח או צו של בית משפט) היה מוסמך לכך.

 • אישור נוטריוני על נכונותו של העתק מסמך (אישור נאמן למקור).

 • אישור נוטריוני בדבר נכונות תרגום של מסמך.

 • אישורים על נכונותם של מסמכים רשמיים של המדינה ומסמכים ציבוריים (תעודת לידה, תעודת זהות, דרכון, רישיון נהיגה, וכל תעודה/אישור אחרים).

 • לקבל תצהיר, לאשר תצהיר ולאשר הצהרה אחרת.

 • אישור נוטריוני שאדם חי (אישור חיים).

 • אישור נכונותה של רשימת מצאי.

 • לערוך העדה של מסמך סחיר (התראה נוטריונית בגין שטר או שיק שחולל או שלא שולם).

 • אישור צוואה נוטריונית.

 • אימות נוטריוני של הסכם ממון בין בני זוג לפני הנישואין (במקום אישור ההסכם בבית המשפט לענייני משפחה).

 • מתן שירותים נוטריונים עבור כל פעולה הנמצאת בסמכות של נוטריון ציבורי.

 • אישורי אפוסטיל (אישורים לפי אמנת האג לצורך הכרה במסמכים ציבוריים) - Apostille.

 • שירותי נוטריון עד הבית.

 • שירותי נוטריון ישראלי בחו"ל - החתמת אזרחי ישראל במקום מושבם בחו"ל על מסמכים, יפוי כח ותצהירים.

 

תעריפי שירותי הנוטריון מפוקחים וקבועים בתקנות הנוטריונים (שכר ושירותים) ואסור לנוטריון לגבות תשלום גבוה או נמוך מהתעריף הקבוע בתקנות.

 

שכר נוטריון 2024: דוגמה לתעריפי נוטריון (מעודכנים לשנת 2024 ואינם כוללים מע"מ):


אימות חתימת יחיד על מסמך או יפוי כח: 186 ש"ח

אימות חתימת יחיד על יפוי כח למשכנתא, לבנק למשכנתאות או לקבלן: 186ש"ח

אימות חתימת זוג על מסמך או יפוי כח: 259 ש"ח 

אימות חתימת זוג על מסמך או יפוי כח עם עותק אחד נוסף: 332 ש"ח 

אימות כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך: 73 ש"ח.

אישור העתק צילומי של מסמך (נאמן למקור): 73 ש"ח. לכל עמוד נוסף: 13 ש"ח

אישור צוואה לחותם ראשון: 277 ש"ח

אישור צוואה לזוג: 415 ש"ח

מסירת יותר מאישור אחד לכל צוואה באותו מעמד: 83 ש"ח 

אישור של תצהיר עבור המצהיר הראשון: 189 ש"ח

אישור תצהיר עבור כל מצהיר נוסף: 75 ש"ח

אישור חיים - אישור שפלוני נמצא בחיים: 186 ש"ח

אישור הסכם ממון: 420 ש"ח

מסירת יותר מאישור אחד לכל הסכם ממון באותו מעמד: 70 ש"ח 

פעולה נוטריונית מחוץ למשרד הנוטריון: 608 ש"ח לשעה או חלקה

ו-186 ש"ח לכל מחצית שעה נוספת או חלק ממנה.

נוטריון בגבעתיים נוטריון בבני ברק נוטריון מהיר נוטריון בבורסה נוטריון ברמת גן נוטריון הביתה

לשירותים נוטריונים ולתיאום פגישה מהירה - התקשר/י אלינו ובקש/י את ניר בר.

 

אנו נותנים שירותי נוטריון במהירות, ביעילות ובמקצועיות במשרדנו, בבית הלקוח ובחו"ל.

לתמצית של כל תעריפי הנוטריון לשנת 2024 - לחץ/י כאן.

אתר ועדת הנוטריונים - לשכת עורכי הדין

אתר המחלקה לרישוי נוטריונים - משרד המשפטים

 

 

NOTARY SERVICES

bottom of page