top of page

מחלקת דיני עבודה:

 

 • ייצוג עובדים ומעסיקים
 • ייצוג תובעים ונתבעים בבית הדין
 • ערעורים וחוות דעת משפטיות
 • ייעוץ משפטי שוטף

המשרד מעורב בייצוגם של עובדים ומעסיקים בכל ההליכים המתנהלים בבתי הדין לעבודה בכל מישורי היחסים עובד-מעביד, ערכנו ללקוחותינו מאות רבות של חוות דעת לעובדים ולמעסיקים וייצגנו עובדים ומעסיקים במאות תביעות בבתי הדין לעבודה.

 

 

בכלל זה אנו מייצגים עובדים ומעסיקים בנושאים הבאים:

 • קיומם של יחסי עובד-מעביד לרבות הכרה בזכויות אלו על ידי עובדים ועל ידי עצמאים ופרילנסרים

 • ייצוג וכתיבת כתב תביעה, כתב הגנה, ערעורים ובקשות בבית הדין לעבודה

 • תביעות שכר

 • תביעת פיצויי הלנת שכר 

 • תביעת פיצויי פיטורים

 • תביעה לפיצויי הלנת פיצויי פיטורים

 • תביעת פיצויי פיטורים מטעם עובד שהתפטר

 • פיטורים לא חוקיים ותביעה לפיצויים עקב פיטורים לא חוקיים

 • תביעה לפיצויים עקב העדר שימוע או שימוע לא חוקי או שלא כדין

 • פיטורים לאוכלוסיות מוגנות, לרבות נשים בהיריון, בתקופת טיפולי פוריות, בעקבות לידה, עקב שירות מילואים.

 • ייצוג בשמוע, העדר שימוע ופיצויים עקב העדר שימוע

 • תביעת כנגד המעביד עקב פגיעה בתנאי ההעסקה או פיטורים לא חוקיים בכל העילות החוקיות לרבות: נשים, אשה בהיריון, טיפולי פוריות, חופשת לידה, אימוץ, חיילים משוחררים, שירות מילואים, עבודת נוער, אפליה, הטרדה מינית, שוויון הזדמנויות בעבודה, הרעת תנאים ועוד

 • העסקה בתקופת התלמדות ללא תשלום

 • תביעות בקשר לאכיפת חוקי מגן, לרבות: תשלום שכר מינימום, תשלום שעות נוספות, שעות שבת וחג, חוק שעות עבודה ומנוחה, דמי הבראה, פנסיה, הפרשי שכר, תשלום עבור תקופת הודעה מוקדמת לפיטורים או להתפטרות.

 • זכויות סוציאליות: קרן השתלמות, קרן פנסיה, קופת גמל, ביטוח מנהלים ועוד.

 • תביעה להחזר נסיעות

 • תביעה לדמי חופשה, פדיון ימי חופשה, החזר דמי חופשה או להחזר דמי מחלה

 • תביעות לפי חוק עבודת נשים (לרבות ייעוץ בהליכים מול הממונה על חוק עבודת נשים).

 • תביעה לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה

 • תביעה בגין הטרדה מינית במקום העבודה

 • תביעה לפי חוק שכר שווה לעובד ולעובדת

 • תביעה מכח הסכמים קיבוציים או צווי הרחבה

 • תביעה לקבלת תשלומי בונוסים ומענקים

 • תביעת עובדים לקבלת תמלוגים עבור פטנטים והמצאות

 • חישוב זכויות של העובד ועוד

 

עו"ד ניר בר מרצה לדיני עבודה באוניברסיטת חיפה החל משנת 2008.

ייצגנו מאות עובדים ומעסיקים בתחום זה.

עריכת זכויות העובדים השכירים בישראל: עו"ד ניר בר השתתף בכתיבת אתר האינטרנט של היחידה ליחסי עבודה במשרד הכלכלה (התמ"ת) המכיל בתוכו את כל החוקים, התקנות, והזכויות של העובדים השכירים בישראל, זכויות עובדים בקבלה לעבודה, זכויות עובדים במהלך העבודה ,זכויות עובדים בפיטורים, ועוד.

 

ניתן ללחוץ על הקישור כאן כדי להגיע לאתר היחידה.

פרסומים וחדשות אחרונות של מחלקת דיני עבודה:
bottom of page