top of page

תקנון תנאים והגבלות של קמפיין
ORDER & WIN UCL 2022

א. כללי

1. שם מבצע ההגרלות: 2022 ORDER & WIN UCL

2. תנאים והגבלות אלה חלים על הגרלות במסע הפרסום 2022 ORDER & WIN UCL (להלן: "הקמפיין").

3. שם עורך ההגרלה: הקמפיין מאורגן על-ידי חברת 10 ביס קו.איל בע"מ ח.פ. 512963489, שנמצאת בבניין מידטאון, קומה 28, כתובת מנחם בגין 144 תל אביב 6492102, ישראל (להלן: "החברה").

4. מקום עריכת ההגרלה: משרדי החברה.

5. מועד עריכת ההגרלה והפרסים שיוגרלו: כפי שמופיע בטבלת ההגרלות שנמצאת בפרק ד' של תקנון זה.

6. שיטת ההעלאה בגורל: כפי שמופיע בפרק ה' בתקנון זה.

7. דרך פרסום תוצאות ההגרלה: כאמור בפרק ו' בתקנון זה.

8. המפקח על ההגרלה: פרטיו מופיעים בפרק ט' בתקנון זה.

9. תקנון זה מנוסח בלשון זכר לצרכי עריכה בלבד אך מתייחס לכל המינים והמגדרים.

10. על ידי השתתפותך בקמפיין אתה מכונה להלן גם "המשתתף", מצהיר כי אתה מסכים לתנאים ולהגבלות אלה.

11. הקמפיין יתחיל בתאריך 06 באוקטובר 2022 בשעה 00:01 ויסתיים בתאריך 18 באוקטובר 2022 בשעה 23:59 (להלן: "תקופת הקמפיין").

12. משתתפים שפועלים בניגוד לתנאים אלה, לא יכללו בקמפיין ובהגרלה.

ב. הקמפיין ותנאים להשתתפות בהגרלה:

13. הקמפיין יבוצע באמצעות פלטפורמת הזמנת המשלוחים של החברה באתר החברה www.10bis.co.il או באפליקציה הרשמית של החברה "10 ביס" (כל אלה יכונו: "הפלטפורמה").

14. כדי להשתתף בקמפיין, על המשתתף לקיים את כל ההוראות הבאות במצטבר בתקופת הקמפיין (להלן: "תנאי השתתפות").

14.1. לבצע הזמנה מוצלחת ומלאה בתקופת הקמפיין, באמצעות הפלטפורמה, בין השעות 18:00 ל- 23:59 בערב בימי א'-ה' ולאורך כל שעות היום בימי שישי ושבת וחג (גם אם ימי החג או ערב חג הם ימים א' עד ה'), עם ערך הזמנה מינימלי של 99 ₪ (להלן: "הזמנה"). מועד ושעת ההזמנה הם כפי שנרשמו במחשבי החברה.

14.2. לשלם במעמד ההזמנה את התשלום עבור ההזמנה באופן מלא, סופי ובלתי חוזר.

14.3. במסגרת ההזמנה ניתן לשלם בקופונים.

14.4. אם ההזמנה כוללת מספר משתתפים או מספר מזמינים, ההזמנה לא תפוצל אלא תיחשב הזמנה אחת והמשתתף בהגרלה עבור אותה הזמנה יהיה רק בעל אמצעי התשלום שאינו כרטיס תן ביס ושהחיוב שלו הוא מעל 99 ₪ .

14.5. שיטת הזמנה שמשתתפת בהגרלה הינה רק באמצעות משלוח שהוזמן דרך החברה ובוצע על-ידי החברה או באמצעות משלוח שהוזמן דרך החברה ובוצע על-ידי בית העסק שממנו הוזמן המשלוח. למען הסר ספק שיטות הזמנה או משלוח אחרות לרבות איסוף עצמי או ישיבה אינן מזכות בהשתתפות בהגרלה.

14.6. ההשתתפות בהגרלה כמוה כאישור התקנון.

14.7. ביטול הזמנה, מכל סיבה, תבטל את הזכות של אותה הזמנה להשתתף בהגרלה, גם אם הביטול נעשה לאחר תקופת זמן.

14.8. פרטי הקשר לצורך השתתפות בהגרלה וקבלת הודעת זכיה לזוכים יהיה באמצעות הודעת מייל, פייסבוק, אינסטגרם או הטלפון שמשוייכים למשתתף בידי החברה.

15. רק משתתף שמילא את כל תנאי ההשתתפות יכנס להגרלה את ההזמנה שלו.

16. כל משתתף שמילא את תנאי ההשתתפות בתקופת הקמפיין יוכל להכניס להגרלה עד 10 הזמנות שביצע בתקופת הקמפיין. לאחר 10 הזמנות בתקופת הקמפיין משתתף לא יוכל להכניס עוד הזמנות להגרלה.

17. החברה לא גובה תשלום עבור ההגרלות.

18. החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לחדש, לבטל או להאריך את הקמפיין בכל עת והיא רשאית לעשות זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

ג. משתתפים

19. על מנת להשתתף עליך להיות במועד ההזמנה: תושב ישראל, בן 18 לפחות במועד ההזמנה הראשונה בתקופת הקמפיין, שביצע הזמנה בתקופת הקמפיין בהתאם לכל תנאי ההשתתפות וכי פרטי קשר טלפוני (קווי או סלולארי) שלך בישראל מעודכנים במרשמי החברה קודם למועד ההגרלה.

20. בכפוף לאמור לעיל, כולם יכולים להשתתף בקמפיין פרט לעובדי החברה, מי שמועסק או נותן שירות בקשר או בזיקה עם ההגרלה או הקמפיין, המפקח, מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם של כל אלה.

21. לחברה הזכות לסרב או להחריג משתתפים לפי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי למסור סיבה וללא אחריות לנזק ישיר ועקיף של המשתתף כתוצאה מכך.

ד. פרסים

22. הפרס שיוענק למשתתף שהזמנתו זכתה בהגרלה הוא 2 כרטיסים למשחק של ליגת האלופות או הליגה האזורית בנובמבר 2022 כפי שמופיע בטבלת ההגרלות (להלן: "הפרס"). בהגרלה ייבחרו 10 זוכים בפרס, בהתאם לחלוקה להלן:

23. פרטי הפרסים, המשחקים, מועדים בקשר להגרלות, מספר הזוכים ותאריכי הכרזת הזוכים (להלן: "טבלת הגרלות").

הגרלה מספר 1

משחק: מכבי חיפה - בנפיקה ליסבון

תאריך המשחק: 2.11.2022

מועד אחרון לכניסת הזמנות להגרלות: 18.10.2022 בשעה 23:59

מועד הגרלה: 19.10.2022

מועד הכרזת הזוכה של כל אחת מההגרלות: 20.10.2022

מספר הפרסים: לפחות 5 כרטיסים זוגיים, סה"כ לפחות 10 כרטיסים

הגרלה מספר 2

משחק: הפועל באר שבע - אוסטריה וינה

תאריך המשחק: 3.11.2022

מועד אחרון לכניסת הזמנות להגרלות: 18.10.2022 בשעה 23:59

מועד הגרלה: 19.10.2022

מועד הכרזת הזוכה של כל אחת מההגרלות: 20.10.2022

מספר הפרסים: לפחות 5 כרטיסים זוגיים, סה"כ לפחות 10 כרטיסים

סך הכל מספר פרסים: 10

סך הכל מספר הגרלות: 2

24. סוג הכרטיס, מאפייניו, המיקום באיצטדיון וכל עניין הקשור בו אינם בשליטת החברה. במקרה של זכיה בכרטיס זוגי, אין הכרח שהמאפיינים של הכרטיס הרשומים לעיל יהיו זהים לשני הכרטיסים.

ה. הגרלה 

25. יתבצעו 2 הגרלות כאמור ובהתאם לטבלת ההגרלות.

26. כל אחת מההגרלות יבוצעו במשרדי החברה באמצעות פיקוח של המפקח.

27. ההגרלות יבוצעו עד סוף היום של המועד האחרון להכנסת הזמנות להגרלה.

28. הזמנות שמילאו את כל תנאי ההשתתפות בתקופת הקמפיין ישתתפו בהגרלות. הזמנות שיכנסו לאחר המועד האחרון לכניסת הזמנות להגרלה לא ישתתפו בהגרלה. המועד האחרון לכניסת הזמנה לכל הגרלה הוא כפי שמופיע בטבלת ההגרלות בפרק ד' לעיל. מועד ושעת כניסת הזמנה להגרלה יהיו כפי שנקלטו במחשבי החברה.

29. בכל הגרלה ישתתפו רק הזמנות שנכנסו שמילאו את כל תנאי ההשתתפות עד למועד האחרון להכנסת הזמנות להגרלה.

30 הזוכים נבחרים באופן אקראי באמצעות הגרלה שמבצעת פונקציית מחשב מסוג RANDOM של תוכנת אקסל.

31. ההגרלה תבוצע בדרך של יצירת טבלת אקסל של כל המשתמשים שנכנסו להגרלה והבחירה תעשה באמצעות פונקציית RANDOM באקסל.

32. יצירת האקסל וההגרלה יהיו תחת פיקוח של המפקח.

33. שמות הזוכים יירשמו בפרוטוקול.

34. לא ניתן לזכות ביותר מפרס אחד למשתתף בכל תקופת הקמפיין.

35. זוכים חליפיים: לאחר רישום שמות הזוכים בפרוטוקול תתבצע הגרלה נוספת של מספר זוכים זהה בסדר יורד שיהיו זוכים חליפיים אם אחד מהזוכים לא אישר את זכייתו בתוך הזמן לאישור זכייה כמשמעו להלן. לצורך הדוגמה בלבד: אם ישנם 6 זוכים; לאחר בחירת 6 הזוכים תערך הגרלה של מספרי זוכים (7-12 שישתבצו בהתאם לסדר זכייתם כזוכים חלופיים). אם אחד הזוכים לא אישר את זכייתו במועד הזמן לאישור זכייה כמשמעו להלן, אותו זוכה יאבד את זכייתו ונציג החברה יפנה לזוכה מספר 7 לצורך קבלת אישור זכייתו ואם זוכה מספר 7 לא ייאשר את זכייתו בתוך הזמן לאישור זכיה הוא יאבד את זכייתו ונציג החברה יפנה לזוכה מספר 8 באותם תנאים וכך הלאה.

36. בכל מקרה שהזוכים והזוכים החליפיים אינם ממלאים את מכסת הזוכים לאותה הגרלה, תערך באותו יום הגרלה נוספת עם זוכים נוספים (בסדר יורד) עד לקבלת אישור של כל הזוכים לפי מכסת הפרסים של אותה הגרלה, וחוזר חלילה עד קבלת אישורי זכייה של זוכים בכל הפרסים.

37. תוצאות ההגרלה הינן סופיות ולא ניתנות לערעור או לדיון משפטי.

38. לחברה הזכות לבטל זכיה במקרה שיתברר כי משתתף, שזכה הפר את הוראות תקנון זה.

ו. הכרזה על הזוכים ובחירתם

39. במועד הכרזת הזוכה כפי שנקבע בטבלת ההגרלות, נציג החברה יתקשר לזוכה בהתאם לפרטי הזוכה שנמצאים אצל החברה או ישלח לזוכה SMS או הודעת ווטסאפ או הודעה במסר ברשת חברתית. על המשתתפים האחריות להיות זמינים לאישור הזכייה לרבות ביום הכרזת הזוכים. כל משתתף יכול לוודא באזור האישי באתר האינטרנט של החברה שפרטי הטלפון שלו נכונים ועדכניים קודם לכל הזמנה.

40. נציג החברה יתקשר לזוכה או לזוכה חלופי כפי העניין, באותו יום ההודעה לזוכה כפי שקבוע בטבלת ההגרלות. אם זוכה לא ענה לשיחה, נציג החברה ישלח לזוכה הודעה ווטסאפ למספר הנייד של הזוכה (ככל והוא מסר מספר נייד ויש לו ווטסאפ) או לרשת חברתית של הזוכה, כפי החלטת החברה.

41. ככל והזוכה לא אישר את זכייתו ולא ענה ל-3 שיחות ו/או הודעות נוספות (ב-SMS ו/או ווטסאפ ו/או דוא"ל ו/או כל דרך אחרת, כפי שיקול הדעת של החברה) שבוצעו אליו ושיתקיימו עד שעה לאחר מועד יצירת הקשר הראשונה עם הזוכה במועד הכרזת הזוכה כפי שנקבע בטבלת ההגרלות (להלן: "הזמן לאישור זכיה"), הזוכה יאבד את זכייתו באופן בלתי חוזר ונציג החברה ייצור קשר עם הזוכה החליפי הראשון בתור (טלפוני ו/או SMS ו/או ווטסאפ ו/או הודעה ברשת חברתית וכיוצ"ב) והוראות פרק זה יחולו על הזוכה החליפי ועל הזוכה החליפי לזוכה החליפי ככל שיידרש, וכן הלאה, עד קבלת אישור זכייה.

42. "אישור זכיה" משמעו אישור של הזוכה בווטסאפ לנציג החברה או בשיחת טלפון או בדרך אחרת שבה החברה השתכנעה כי הזוכה אישר את זכייתו במסגרת הזמן לאישור זכייה. "זוכה" או "זוכים" בתקנון זה משמעו זוכה שאישר את זכייתו כאמור ובמועד, לרבות זוכה חליפי שזכה לפי הוראות תקנון זה. ככל שהחברה תקבע זאת לאחר הזכיה, יחתום הזוכה ובן הלווייה שהוא בחר על טופס אישור זכיה הכולל את כל הפרטים של הזוכה ובן-לווייתו, הגבלות אחריות כלפי החברה ותנאים נוספים שיקבעו באותו מסמך וכן ימסור מסמכים ואישורים כפי הוראות החברה וכן תוכל החברה לקבוע כי על הזוכה ובן לווייתו החובה למסור לחברה את המסמך המלא כדבעי והחתום על-ידם לחברה והכולל צרופות כפי הוראות החברה, בדרך ובמועד שהחברה תיקבע, כתנאי לזכיה, וכתנאי נוסף להגדרת "אישור זכיה", שאם לא כן הזכיה תבוטל.

43. שמות של כל אחד מהזוכים הסופיים בהגרלות (למעט זוכים חליפיים שלא זכו) יפורסמו באתר האינטרנט של החברה ו/או באתר האינטרנט של המפקח למחרת היום של כל אחת מההגרלות.

ז. פרטיות 

44. מדיניות הפרטיות של תן ביס (שניתן לעיין בה כאן: http://10bis.co.il/next/privacy-policy, להלן: "מדיניות הפרטיות") וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 יחולו על מידע אישי שנאסף בקשר לקמפיין.

45. המידע האישי שנמסר על-ידך או שיאסף בקשר לקמפיין (להלן: "המידע") ישמש את החברה כדי לנהל את הקמפיין ובכלל זה לצורך בחירת זוכה וכדי ליידע את המשתתף הזוכה אם הוא זכאי בפרס בעקבות ההגרלה, למימוש הפרס ולתפעול כל דבר ועניין שקשור במימוש הפרס ובדיווחים בקשר אליו, וכן עשויים להיות מועברים לרשויות המדינה לצורך דיווח על הזכייה (לדוגמה: רשויות המס וכו'). לעניין סעיף זה, "חברה" משמעה בפרק זה החברה וכן כל חברת אם של החברה, חברת בת של החברה, חברת אחות של החברה, חברות בקבוצת האם של החברה וכל תאגיד שקשור בכל אלה.

46. מידע כאמור יועבר וישותף עם חברת האם של החברה ועם חברות הקשורות עם חברת האם (במדינות ה- EEA ובמדינות נוספות) וכן עם ספקים וצדדים שלישיים למטרות שפורטו לעיל לרבות ספק הכרטיסים, אופ"א והקבוצות המשחקות (ככל שהדבר נדרש על-ידם) והכל לצורך מימוש הפרס וכל הקשור בכך.

47. נתונים אלה שיועברו כאמור לעיל וכל יתר הנתונים הקשורים עם הקמפיין ישמרו על-ידי החברה אך ורק לתקופה הנדרשת לצורך תפעול הקמפיין או למימוש הפרס ובכפוף למדיניות הפרטיות של החברה.

48. זהות הזוכים ו/או קישור לפרופילים החברתיים של הזוכים ו/או תמונות הזוכים מהפרופילים החברתיים של הזוכים, בכל מדיה חברתית או אחרת, יכולה להתפרסם בכל פרסום של החברה ובכל מדיה.

ח. אחריות

49. אתה מאשר שההשתתפות בקמפיין היא על אחריותך בלבד.

50. החברה אינה נושאת באחריות לכל נזק ישיר או עקיף, חסרון כיס, אובדן, התחייבויות, פציעה, עוגמת נפש או אכזבה שנגרמו או יגרמו לזוכה או לנלווים אליו כתוצאה מהשתתפות בקמפיין, השתתפות בהגרלה, זכייה, אי זכיה, אי מימוש פרס או חלקו, דרך מימוש הפרס, מאורעות שקרו בקשר עם מימוש הפרס או בקשר עם הפרס או במהלך מימוש הפרס או כתוצאה ממימוש הפרס או למעשים ומחדלים שנגרמו כתוצאה ממימוש הפרס.

51. מכיוון שהזוכה ישתמש בכרטיס/ים של ספקים צדדים שלישיים לצורך מימוש הפרס ובכלל זה כרטיס/י כניסה למשחק, התנאים וההגבלות של הצד השלישי (לרבות ולא רק ATPI, שנמצאים בקישור כאן: https://www.atpi.com/upload/media/default/0001/02/bbac374df7a30fcdcebdf206f19184f d0b35ca54.pdf) יחולו על הסכם כזה והזכיה כפופה לאותם תנאי שימוש של הצדדים השלישיים. החברה אינה אחראית להוראות התקנון של הצד השלישי, אך הזוכה מתחייב למלא אותן במלואן. לאחר שהפרס הוענק לזוכה ולבן לוויתו (ככל והפרס הינו פרס זוגי) במסגרת תנאי הקמפיין הללו, בשום פנים ואופן לא ניתן יהיה להטיל אחריות על החברה בגין הפסדים, עלויות או נזקים ישירים ועקיפים שנובעים או קשורים באופן ישיר או עקיף לעיכובים או דחיות או שינוי מועד או ביטולים של המשחק ו/או של מימוש הפרס או שתוצאתם אי מימוש הפרס או מימוש חלקי; נזקים ישירים ועקיפים כתוצאה ממימוש הפרס או שנובעים מספקים שתפקידם לממש את הפרס או שקשורים בהם; ביטולים, הגבלות או דחיות בקשר עם כח עליון, מלחה, מצב מלחמתי, תקנות שעת חירום, קורונה, בידוד, מגיפה, סגר וכל דבר שבשליטת הזוכה או שאינו בשליטת הזוכה; דחייה, ביטול, נטישה, שינוי מועד, שינוי מקום משחק, ביטול כרטיס, הפסקת משחק, מימוש חלקי של הפרס, אי מימוש הפרס, צמצום קיבולת האצטדיון, סירוב הכנסת הזוכה ו/או בן לוויתו לאיצטדיון, משחק מאחורי דלתות סגורות או חוסר היכולת לממש את הפרס מכל סיבה שהיא, בין אם תלויה בזוכה ו/או בבין לוויתו ובין אם לאו. הזוכה ובן לוויתו מוותרים באופן בלתי חוזר כלפי החברה, עובדיה, מנהליה, חברת אם, חברת בת, חברת אחות, תאגידים קשורים וכל מי שקשור עם כל אלה ו/או עם החברה ו/או עם המפקח ,על כל תביעה או דרישה בכל אחד מהעניינים הנקובים לעיל.

52. שום דבר בתנאי הקמפיין ובהוצאתו לפועל לא יכלול את אחריותה של החברה בגין מוות, פגיעה או נזק ישיר ועקיף, אישי או אחר, גוף, ממון או שאינו ממון, לזוכה, לבן לוויתו ולכל צד שלישי, שנגרם כתוצאה ממימוש הפרס ו/או שקשור לתוצאות הזכיה ו/או תוצאות מימוש הפרס, או שנגרם כתוצאה מרשלנות, פזיזות, אדישות, אחריות קפידה, מרמה, מצג שווא, טעות, הטעייה, זדון ומעשה פלילי מכל סוג שהוא.

53. החברה מקפידה מאוד בארגון הקמפיין, אך לא ניתן לשלול לחלוטין את האפשרות שמידע שהוצג לגבי הקמפיין אינו שלם או שגוי. אי דיוקים, טעויות כתיב או טעויות דומות באתר הקמפיין או חומרי קמפיין אחרים שפורסמו על ידי החברה מכל סוג שהוא, אינם יכולים לשמש כנגד החברה או לגרום לכל התחייבות עבורה.

54. החברה וכל הצדדים השלישיים שקשורים בחברה או שקשורים עם הקמפיין, הזכייה, הפרס והוצאתו לפועל של הפרס, אינם אחראים לתקלות ברשת, בחומרה או בתוכנה שתוצאתם אי-קליטת הזמנה כהזמנה שמילאה את תנאי ההשתתפות או שתוצאתה אי כניסת ההזמנה להגרלה או שתוצאתה עיכוב או אובדן נתונים.

55. היה והמבצע יבוטל, מכל סיבה שהיא שלא תלויה בחברה, לרבות במהלך תקופת הקמפיין, אין ולא תהיה כל תביעה כלפי החברה בשל כך ואתה מוותר באופן בלתי חוזר כלפי החברה על כל דרישה, טענה ותביעה, בשל כל נזק ישיר ו/או עקיף שנגרם ו/או ייגרם לך, בין אם הוא ידוע לך ובין אם הוא יוודע לך בעתיד.

56. היה והחברה לא תקבל את הכרטיסים שהם הפרס של הגרלה זו, כולם או חלקם, החברה תמסור לזוכה שלא קיבל את הכרטיס פרס חליפי שווה ערך לסכום הפרס.

ט. המפקח

57. פרטי המפקח על ההגרלה כמשמעו בהיתר הכללי:

 

עו"ד ניר בר

ניר בר משרד עו"ד ונוטריון

התע"ש 10 רמת גן

טלפון: 03-7527002

דוא"ל: nir@barlawyers.com

58. המפקח יפעל כפי הנחיות ההיתר הכללי ולפי כל סמכויותיו ותפקידיו שקבועים בהיתר הכללי ויגיש דיווחים מתאימים לרכז הגרלות לפרסומות מסחריות במשרד האוצר.

59. המפקח אחראי לטיפול ומענה בפניות הציבור, המשתתפים, למתן הבהרות בקשר לתקנון או פרשנותו וכן להכריע בכל מחלוקת בין החברה לבין משתתפי הקמפיין והזוכים.

60. החלטות המפקח בכל הקשור עם הקמפיין, עם ההגרלות, עם תוצאות ההגרלות, עם הזכיות, עם הפרסים ועם הפניות שהוגשו לו הינן סופיות ומוחלטות ולא ניתנות לערעור ויחייבו את כל המשתתפים, הזוכים והציבור.

י. תנאים נוספים והגבלות:

61. מבצע ההגרלות נערך בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומות מסחריות לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן: "ההיתר הכללי").

62. בן הלוויה שיצטרף לזוכה כדי ליהנות מהפרס (להלן: "בן הלווייה") ייבחר על-ידי הזוכה בסמוך לאחר הזכייה (תוך יום ממועד אישור הזכיה). הפרס מותנה וכפוף בתנאים של הכרטיס, בתנאים הרשומים על הכרטיס, בתנאים של השימוש באיצטדיון, בתנאי אופ"א ובכל התנאים של כל צד שלישי הקשור למימוש הפרס. כל תשלום ישיר ועקיף בקשר למימוש הפרס ו/או לכל שינוי או החלפה, ככל וניתן בקשר עם הפרס, יחול וישולם על-ידי הזוכה. בחירת בן הלוויה, רישומו לפרס, קבלת הפרס על-ידו ומימוש הפרס על-ידו מותנים בכך שבן הלווייה מסכים לכל הוראות תקנון זה ובכל מקום בתקנון זה שקיים ויתור, ויתור בלתי חוזר, אישור, הצהרה, הסכמה, חבות, מחויבות והתחייבות של "זוכה" כלפי החברה, כל אלה יחולו בהתאמה גם על "בן לווייה". האחריות על הזוכה לכך שהוראות תקנון זה יחולו ויקוימו במלואן על בן הלוויה ועל הסכמת בן הלווייה לכך.

63. החברה אינה נושאת באחריות לכל העלויות הישירות והעקיפות ולעלויות הקשורות במימוש הפרס ובכלל זה ולא רק: הוצאות נסיעה והגעה לאיצטדיון, ארוחות, הוצאות אישיות, רפואיות ואחרות, ביטוח, הוצאות שהות וכדומה והזוכה אחראי בלעדי למימון הוצאות אלה, עבורו ועבור בן לווייתו, ככל וקיים.

64. הפרס הינו אישי ולא ניתן להעברה. לא ניתן למכור ו/או להעביר את הפרס, בתמורה או שלא בתמורה או בדרך אחרת. אם הפרס כולל 2 כרטיסים, מימוש הפרס מותנה בכך שבן הלווייה הינו אדם קרוב לזוכה (קרוב משפחה או חבר קרוב), טרם מועד תקופת הקמפיין ושהמימוש של הפרס נעשה במשותף. למען הסר ספק חל איסור על ספסור בפרס ומובהר כי יש בכך הפרה של תנאי הכרטיס, הפרה של תקנון זה והדבר יכול להגיע אף כדי עבירה פלילית.

65. האחריות של הזוכה לוודא כי הוא מסוגל לממש את הפרס בפרק הזמן הנדרש לתאריך האירוע הרלוונטי.

66. הזוכה אחראי לבדו לכל סידורי הנסיעה שלו ושל כל בן לווייתו.

67. הזוכה אחראי לרכישה של כל הביטוחים הרלוונטיים בכיסויים מספיקים ועמידה בתנאיהם עבורו ועבור בן לווייתו.

68. הזוכה ישמור על כל החוקים, התקנות וההנחיות של מדינת ישראל, של האיצטדיון ושל כל גורם אחר הקשור במימוש הפרס ו/או בזמן מימוש הפרס.

69. הזוכה מתחייב שכל המידע האישי שנמסר לחברה ולצדדים שלישיים בקשר עם הפרס ולשותף הכרטיסים הוא מידע נכון, אמיתי ומלא.

70. הזוכה מצהיר שאין כנגדו צו שתוצאתו איסור על מימוש הפרס ובכלל זה איסור על הגעה לאיצטדיון בשעות המשחק.

71. הגבלות רפואיות ושמירה על התוויות רפואיות, הנחיות רפואיות ונטילת תרופות וטיפולים רפואיים של הזוכה ושל בן לוויתו בזמן מימוש הפרס הינן באחריותם בלבד.

72. הקשר בין הזוכה לבין העסק שמספק את הפרס לחברה הינו עניין לזוכה בלבד, שמתחייב למסור להם את הפרטים הנחוצים (כולל נתונים אישיים נחוצים) לצורך מימוש זכייתו ולעמוד בתנאים הנחוצים לצורך קבלת הפרס או חלקים מהפרס (כדוגמת עמידה בתנאי הוראות הכרטיס, הוראות אופ"א, עמידה בהוראות ובהגבלות ההתנהגות באצטדיון וכדומה).

73. הפרס כפוף לתנאים ולהגבלות של כל ספק/ים של שירותים רלוונטיים הכלולים בפרס וכפי שיהיו תקפים מפעם לפעם. לדוגמא, תנאי הכרטיסים של אופ"א 'מדיניות האצטדיון והתנאים שעל הכרטיס ועל גב הכרטיס וההפניות שרשומות שם, ככל וקיימות. מימוש הפרס מותנה בקריאה ואישור של כל אלה על-ידי הזוכה, טרם המימוש של הזכיה ועמידה בכל התנאים האלה. 

74. לא ניתן להחליף פרסים במזומן, אשראי או מוצרים או שירותים אחרים ולא ניתן לקבל זיכוי או החזר כספי על פרס שלא מומש או שחלקים ממנו לא מומשו או בוטלו על-ידי הספקים או על-ידי הזוכה. במקרה של סירוב לפרס או שלא ניתן לקבל את הפרס והמועד למציאת זוכה חלופי חלף – הפרס יישאר בבעלות החברה.

75. מכיוון שהכרטיסים מוענקים למשחקים שקבועים מראש, הזוכים אינם רשאים לבחור משחק אחר.

76. השתתפות בקמפיין ובהגרלה הינה הסכמה של המשתתף ושל הזוכה שמספר הכרטיסים ליעדי המשחק תלוי במספר הכרטיסים שהוקצה על ידי אופ"א ו/או ספק הכרטיסים לחברה. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות באופן חד צדדי את מספר הכרטיסים שיוענקו במסגרת או בקשר לקמפיין או להגרלה אם אופ"א תחליט להפחית את מספר הכרטיסים שיוקצו. במקרה זה אין אפשרות להטיל אחריות על החברה בגין הפסדים, עלויות או נזקים הנובעים או קשורים לתיקון כזה ובמקרה זה יינתן פרס חליפי בהתאם לשיקול דעת החברה, בערך דומה לצרכן. בנוסף מוסכם שהחברה רשאית לשנות לפי שיקול דעתה הבלעדי את המשחק שיוגרל או את המשחקים שיוגרלו, לרבות התאריכים הקשורים עם המשחק ובהתאמה החברה תשנה את הכרטיסים ובמקרה זה אין אפשרות להטיל אחריות על החברה בגין הפסדים, עלויות או נזקים הנובעים או קשורים לשינוי כזה.

77. כל מס ישיר ועקיף שיוטל על הזכייה לרבות מס על זכיה בהגרלות ועל פרסים ישולם על-ידי הזוכה. אם ידרש – הזוכה ימסור לנציגי החברה פרטים ואישורים בקשר לכך. על הזוכה להתייעץ עם יועצי לעניין השלכות המס ובדבר ההשלכות המשפטיות של זכייה בפרס.

78. הפרסים הם אישיים ואינם ניתנים להעברה.

79. אסור למשתתף לעשות כל פעולה או מחדל, באמצעותו או באמצעות אחר, כדי להשפיע באופן ישיר או עקיף על ההגרלות ועל הזכיות. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחקור את ההשתתפות של המשתתפים בקמפיין בגין כל פעולת הונאה או חשד לפעולה כזו ולנקוט בכל האמצעים לסיומם. הזמנות שבוצעו באמצעות פעילויות לא אתיות, לא חוקיות או שמפרות את הוראות תקנון זה לא ישתתפו בהגרלה ואם העניין קשור לזוכה יש בכך כדי לבטל את הזכיה. 

80. אסור למשתתף או לזוכה לעשות כל דבר, לרבות פרסום מכל סוג ובכך מדיה, שיש בו כדי לפגוע במוניטין של החברה או בשמה הטוב או עלול לפגוע בחברה.

81. זכויות היוצרים בכל הקשור בקמפיין שייכים לחברה ואין בהשתתפות בקמפיין או בהגרלה או בקבלת הפרס כדי להעניק זכות כל שהיא הקשורה בחברה ובכלל זה בזכויות היוצרים של החברה.

82. החוק החל על תקנון זה הינו החוק הישראלי בלבד וכל מחלוקת הקשורה בקמפיין, בהגרלות, בזכיות ובקשר עם הוצאה לפועל של הקמפיין או הזכיות ותוצאותיהם, ידונו רק בבית המשפט המוסמך בתל אביב.

83. החברה רשאית לערוך שינויים בתקנון, בתנאים ובהגבלות מעת לעת.

84. בכל סתירה או פרשנות בין נוסח התקנון, התנאים וההגבלות בעברית לבין נוסח התקנון, התנאים וההגבלות באנגלית, יגבר הנוסח בעברית.

85. לקבלת תלונות על הקמפיין או בקשר לכל דבר שקשור בו ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני: service@10bis.co.il ולמפקח לפי פרטיו המופיעים בפרק ט' בתקנון זה.

86. תאריך עדכון אחרון: 20 בספטמבר 2022.

בהצלחה!

=====================

עדכון 21.10.22:

שמות 10 הזוכים בהגרלה:

אדם אקרט

עדי איפרגן

אבירן פרץ

דניאל לויט

אסנת צברי

מתן שיינמן

סתיו בלאו

חן רוט

טל משה

אבי לסרי

bottom of page