top of page
אתם מוזמנים לפנות אלינו:
עסקאות מכר, רכישה ומכירה של בתים, דירות, מגרשים ונכסים מסחריים, הסכמי שכירות, תמ"א 38, הסכמי קומבינציה, פינוי בינוי, תכנון ובניה, מיסוי מקרקעין ורישומים
וילות ובתים פרטיים
פגיעה מתוכנית
מגרשים
הפקעות
עסקאות מתנה
דירות גג ודירות גן

Success! Message received.

משכנתאות ושעבודים
נדל"ן מסחרי
המפקח על המקרקעין
מיסוי מקרקעין

ייצוג משרדנו בעסקאות קומבינציה

מכיוון שהסכם קומבינציה הינו הסכם מורכב, עולה חשיבות גדולה להתייעץ עם עורך דין נדלן בעל ניסיון רב בחוזה קומבינציה על-מנת שתיבנה אסטרטגיה נבונה וטובה מול היזם בקביעת התמורות שבעלי הדירה או הקרקע יקבלו לצד הביטחונות והערבויות הטובות ביותר שניתן לקבל על-מנת להבטיח את הבעלים מכל סיכוני העסקה.

 

משרדנו ייצג בעסקאות קומבינציה רבות ואנו מעניקים ייעוץ ראשוני מקדמי לכל מי שמבקש להיכנס להסכם קומבינציה או שוקל לחתום על חוזה קומבינציה, לצד בניית תוכנית ניהול סיכונים שמוצגים בפני הלרוחות ובשיתוף עימם.

 

ערבויות ובטחונות: ברוב הסכמי הקומבינציה מקובל לדרוש מהיזם את הערבויות הבאות:

 

  1. מכתבי כוונות ומכתבי החרגה מותנים (ככל שנדרשים)

  2. ערבות בנקאית לפי חוק המכר בשווי הדירות שהדיירים זכאים להן לפי דו"ח שמאי הבנק

  3. ערבות לכל תקופת הבדק

  4. ערבות להבטחת הרישומים

  5. הצמדת הערבויות למדד

  6. אפשרות של הסבת ערבות לבנקים למשכנתאות של הדיירים

  7. ערבות חברת האם במקרה של חברת פרויקט

  8. ערבות דמי השכירות 

  9. פוליסת ביטוח לדיירים

 

ערבויות אלו הינן נקודת מוצא ולא נקודת סיום שתלויה במשא ומתן ובהיבטים הייחודיים של כל פרויקט.

 

bottom of page