אתם מוזמנים לפנות אלינו:
עסקאות מכר, רכישה ומכירה של בתים, דירות, מגרשים ונכסים מסחריים, הסכמי שכירות, תמ"א 38, הסכמי קומבינציה, פינוי בינוי, תכנון ובניה, מיסוי מקרקעין ורישומים

רישומים

משרדנו מבצע בדיקות, רישומים ותיקוני רישום בכל המרשמים ובכלל זה:

 

  1. בית משותף: רישום בית משותף, ביטול בית משותף, תיקון צו בית משותף, פירוק חברת גוש חלקה ורישום בית משותף.

  2. הסכמי שיתוף: רישום הסכמי שיתוף ותיקון הסכמי שיתוף.

  3. זיקות הנאה: רישום, שינו יוביטול זיקת הנאה של חלקות נהנות וחלקות כפופות.

  4. רישום זכויות בטאבו: רישומי זכויות בפנקס הבתים המשותפים, פנקס הזכויות ופנקס השטרות.

  5. רישומים ברמ"י (רשות מקרקעי ישראל): העברת זכויות, חוזה חכירה, היוון, 

  6. פרצלציות: רישום פרצלציות (תוכנית איחוד וחלוקה).

  7. חברה משכנת: רישום זכויות בחברה משכנת.

  8. טאבו ירדני: העברת זכויות של טאבו ירדני בשטחי יהודה ושומרון באמצעות קמ"ט רישום מקרקעין.

  9. אגודות שיתופיות: ביטולי חכירה, העלאת בדרגה של חכירה והתמודדות עם זכויות שרשומות באגודות שיתופיות.

© Copyrights of NIR BAR LAW FIRM and NOTARY 2004-2020 | All rights reserved. 

© כל הזכויות שמורות 2004-2020 | ניר בר משרד עורכי דין ונוטריון 

יצירת קשר:

 

טלפון (רב קווי 24 שעות):
03-7527002 (ראשי)

03-7527004


פקס:

03-7527003

 

כתובתנו:
בית הקרן, קומה 8

מתחם הבורסה ליהלומים
התע"ש 10, רמת גן, 5251249דואר אלקטרוני:

nir@barlawyers.com