top of page
אתם מוזמנים לפנות אלינו:
עסקאות מכר, רכישה ומכירה של בתים, דירות, מגרשים ונכסים מסחריים, הסכמי שכירות, תמ"א 38, הסכמי קומבינציה, פינוי בינוי, תכנון ובניה, מיסוי מקרקעין ורישומים
וילות ובתים פרטיים
פגיעה מתוכנית
מגרשים
הפקעות
פינוי בינוי
עסקאות מתנה
דירות גג ודירות גן

Success! Message received.

משכנתאות ושעבודים
נדל"ן מסחרי
המפקח על המקרקעין
מיסוי מקרקעין

נקודות ודגשים חשובים בהסכם שכירות מסחרי. נכתב ע"י עו"ד ניר בר עבור הסוכנות לעסקים במשרד הכלכלה (התמ"ת) - 2 חלקים:

bottom of page