top of page
אתם מוזמנים לפנות אלינו:
עסקאות מכר, רכישה ומכירה של בתים, דירות, מגרשים ונכסים מסחריים, הסכמי שכירות, תמ"א 38, הסכמי קומבינציה, פינוי בינוי, תכנון ובניה, מיסוי מקרקעין ורישומים

Success! Message received.

רישום וביטול משכנתא ושעבוד

משרדנו מייצג בהליכים הקשורים במשכנתאות ובשעבודים על נכסי נדל"ן ובכלל זה:

 

  1. רישום משכנתא ושעבוד בטאבו, ברשות מקרקעי ישראל (רמ"י), בחברה משכנת, ברשם המשכונות וברשם החברות.

  2. מחיקה, פידיון וביטול של משכנתא ושעבוד

  3. עריכת שטר משכנתא ותנאים מיוחדים, חתימה ואישור עו"ד בקשר אליהם

  4. אישור נוטריוני בקשר למשכנתאות ויפוי כח למשכנתא

  5. ייעוץ בקשר למשכנתאות

 

לאור האמור עולה צורך חשוב לייצוג באמצעות עורך דין מקרקעין שמתמחה במשכנתאות ובשעבודים על-מנת שיהיה בכוחו לבחון את הפעולות המבוקשות בשיתוף הלקוח, ולוודא כי ההליך הנכון מתבצע. משרדנו מתמחה בפעולות וברישומים אלה.

bottom of page