top of page
אתם מוזמנים לפנות אלינו:
עסקאות מכר, רכישה ומכירה של בתים, דירות, מגרשים ונכסים מסחריים, הסכמי שכירות, תמ"א 38, הסכמי קומבינציה, פינוי בינוי, תכנון ובניה, מיסוי מקרקעין ורישומים

Success! Message received.

פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה

משרדנו מייצג בעלי קרקעות, מקרקעין, מגרשים, נדל"ן ונכסיםבתביעות לפיצויים לפי סעיף 197 בגין תוכניות שפורסמו: תוכניות בניין עיר (תב"ע, המכונה גם תוכנית מתאר מקומית), תוכנית מתאר מחוזית, ותוכניות בניה בחלקה או בחלקה סמוכה/קרובה.

 

מתי אפשר לקבל פיצויים? בעת אישור תוכניות בניה או תוכניות אחרות במגרש/מקרקעין קיימים או קרובים/סמוכים ניתן להגיש תביעה לפיצויים בגין ירידת ערך או פגיעה נזיקית אחרת. לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה. קבלת פיצויים ללא הגשת תביעה מתאימה היא כמעט ולא אפשרית. 

 

התיישנות: תביעה לפיצויים מתיישנת תוך 3 שנים ממועד אישור התוכנית, לכן חשוב שלא להמתין ולבדוק את הזכויות שמגיעות למי שסבור כי נוצרה לו ירידת ערך עקב התוכנית כדי שלא להגיע למצב שבו לא יהיה ניתן יהיה להגיש תביעה לפיצויים כתצאה מהתיישנות.

 

לאור האמור עולה צורך חשוב לייצוג באמצעות עורך דין תביעות פיצוים 197 שמתמחה במקרקעין, ובפיצויים עקב פגיעה מתוכנית על-מנת שיהיה בכוחו לבחון את סיכויי התביעה באופן מקצועי ולבצע הליך של ניהול סיכונים בשיתוף הלקוח, בחינה האם ניתן להתנגד לתוכנית ולוודא כי הפיצוי המקסימלי ניתן בעקבות התוכנית. משרדנו מתמחה בעסקאות מסוג זה.

bottom of page