top of page
אתם מוזמנים לפנות אלינו:
עסקאות מכר, רכישה ומכירה של בתים, דירות, מגרשים ונכסים מסחריים, הסכמי שכירות, תמ"א 38, הסכמי קומבינציה, פינוי בינוי, תכנון ובניה, מיסוי מקרקעין ורישומים

Success! Message received.

מכירה ורכישה של מגרשים

משרדנו מייצג בעסקאות מכירה וקניה של מגרשים חקלאיים, מגרשים לבניה, מגרשים לתעשייה ועוד.

 

רכישת מגרש טומנת בחובה מומחיות רבה בשלושה מישורים: משפטי, תכנוני ומיסויי. עולה צורך לבדוק היטב את הזכויות של המגרש שכן כבר ראינו מקרים לא חוקיים שבהם נדרשנו לעצור את לקוחותינו וביניהם המקרים הבאים:

 

  1. מוכרים שזייפו את הבעלות שלהם או שהתחזו לבעלי מגרש.

  2.  מוכרים ש"שרשרו" בעלויות באמצעות הערות אזהרה כדי להתחמק מתשלומי מס.

  3. שווי המגרש לא הצדיק את המכירה או שגילם בתוכו "פוטנציאל תכנוני" שאינו קיאלי בנסיבות התכנוניות.

  4. מקרים שבהם אנשים הלכו שבי אחר הבטחה של "זכות לדירה" שהתבררה כלא נכונה ולעיתים גם מטעה.

  5. מקרים שבהם אנשים רכשו מגרש שהיה בתהליכי הפקעה או בשינויי ייעוד שיש בהם כדי להפחית באופן משמעותי את שווי המגרש.

  6. מקרים שבהם רבצו חובות מיסוייות על המגרש או זכויות של צד שלישי.

  7. מגרשים לבניה שלא הלמו את זכויות הבניה שהוצגו בפני הקונים.

  8. הפקעות של רשויות תכנון שהקטינו באופן משמעותי את גודל המגרש ובהתאם הפחיתו באופן משמעותי את זכויות הבניה.

 

לאור האמור עולה צורך חשוב לייצוג באמתעות עורך דין נדלן שמתמחה במקרקעין ובעסקאות נדל"ן על-מנת שיהא בכוחו לבחון את העסקה באופן מקצועי ולבצע הליך של ניהול סיכונים בשיתוף הלקוח. משרדנו מתמחה בעסקאות מסוג זה.

bottom of page