top of page
אתם מוזמנים לפנות אלינו:
עסקאות מכר, רכישה ומכירה של בתים, דירות, מגרשים ונכסים מסחריים, הסכמי שכירות, תמ"א 38, הסכמי קומבינציה, פינוי בינוי, תכנון ובניה, מיסוי מקרקעין ורישומים

Success! Message received.

עסקאות מתנה של דירות, מקרקען ונדל"ן

משרדנו מייצג בעסקאות מתנה (מכונה גם מכר ללא תמורה) של דירות, בתים, מגרשים, משרדים, חנויות ונדל"ן.

 

עסקאות מתנה דורשות מומחיות ספציפית שכן היא אינה עסקה "סטנדרטית"ויכולה להשפיע הן על מקבל המתנה והן על נותן המתנה. בכלל זה יש לקחת בחשבון מספר דברים:

 

  1. היבטי מיסויי: עסקאות מתנה של דירות מגורים בין קרובים יכולה ברוב המקרים להינות  מפטור ממס שבח ומהקלה משמעותית במס רכישה. לפי חוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה, ההגדרה של "קרוב משפחה" משתנה לפי הקירבה המשפחתית ולכן חשוב לבצע את הבדיקות המתאימות לפני ביצוע העסקה כדי להימנע מ"תאונת מס". 

  2. השפעות עתידיות: מתן דירה במתנה או קבלה של דירה במתנה יכולה להשפיע על עסקאות עתידיות של שניהם ולכן טרם ביצוע העסקה חשוב לתכנן אותה תוך כדי ציפייה לעסקאות עתידיות.

  3. סדר פעולות: לעיתים חשוב להעביר את המתנה דרך קרוב משפחה אחר כדי להינות מהקלות במס. כך, לדוגמה, ישנם מצבים שבהם העברת דירה שנתקבלה בירושה במתנה בין דוד לאחיין יכולה להינות משווי נמוך יותר של תשלומי מס רכישה אם המתנה תעבור מהדוד לאחיו ומייד אחר כך מהאב לבן.

  4. מתנות של מגרשים ונדל"ן מסחרי: עסקאות אלו בדרך כלל לא פטורות ממס שבח וממס רכישה ולכן חשוב להיעזר באנשי מקצוע כדוגמת שמאי מקרקעין כדי לבחון האם ניתן להפחית תשלומי מס אלו.

 

לאור האמור עולה צורך חשוב לייצוג באמצעות עורך דין נדלן שמתמחה במקרקעין ובעסקאות מתנה בנדל"ן על-מנת שיהיה בכוחו לבחון את העסקה באופן מקצועי ולבצע הליך של ניהול סיכונים בשיתוף הלקוח. משרדנו מתמחה בעסקאות מסוג זה.

bottom of page