top of page
אתם מוזמנים לפנות אלינו:
עסקאות מכר, רכישה ומכירה של בתים, דירות, מגרשים ונכסים מסחריים, הסכמי שכירות, תמ"א 38, הסכמי קומבינציה, פינוי בינוי, תכנון ובניה, מיסוי מקרקעין ורישומים

Success! Message received.

מיסים ומיסוי מקרקעין

משרדנו מייצג בעלי דירות, בתים, קרקעות, מקרקעין, מגרשים, נדל"ן ונכסים בהיבטים של מיסים ומיסו מקרקעין. 

 

משרדנו מטפל בכל ההיבטים של מיסוי מקרקעין ובכלל זה הגשת דיווחים למיסוי מקרקעין (מש"ח), מס שבח, מס רכישה, מס רכוש, מס מכירה, פטורים לדירת מגורים, היטלי לרבות היטלי השבחה, וניהול הליכי השגה, תיקון שומה וערעורי מיסוי מקרקעין.

 

לאור האמור עולה צורך חשוב לייצוג באמצעות עורך דין הפקעה שמתמחה במיסוי מקרקעין, על-מנת שיהיה בכוחו לבחון את המיסים שחלים בעסקה באופן מקצועי ולבצע הליך של ניהול סיכונים בשיתוף הלקוח, בחינה האם ניתן להפחית את המיסים או לקבל החזרים ולוודא כי נעשה שימוש בכל הפטורים שהחוק מתיר לצורך הפחתה וביטול מיסים. משרדנו מתמחה בעסקאות מסוג זה.

bottom of page