top of page
אתם מוזמנים לפנות אלינו:
עסקאות מכר, רכישה ומכירה של בתים, דירות, מגרשים ונכסים מסחריים, הסכמי שכירות, תמ"א 38, הסכמי קומבינציה, פינוי בינוי, תכנון ובניה, מיסוי מקרקעין ורישומים

Success! Message received.

ייצוג דיירים, וועדי בתים והליכים משפטיים 

משרדנו מייצג בהליכים משפטיים בפני המפקח על הבתים המשותפים / המפקחת על המקרקעין בכל  ההליכים הבאים:

 

  1. ייצוג דיירי םוייצוג יזמים וקבלנים בתביעה כנגד דייר סרבן בהליכי תמ"א 38 ובהליכי פינוי בינוי

  2. ייצוג דיירים, ועד בית ונציגות בכל ההליכים הקשורים בבית המשותף (תשלומי ועד בית, מטרד, פלישה, השתלטות, מניעת שימוש, השגת גבול, שיפורים ושינויים בבניין ועוד)

  3. ייעוץ משפטי לועד בית ולדיירים

 

לאור האמור עולה צורך חשוב לייצוג באמצעות עורך דין מקרקעין שמתמחה בהליכים משפטיים מול המפקח על המקרקעין / המפקחת על הבתים המשותפים על-מנת שיהיה בכוחו לבחון את הפעולות המשפטיות וההליכים המשפטיים, ולוודא כי ההליך הנכון מתבצע. משרדנו מתמחה בהליכים מסוג זה.

bottom of page