top of page
אתם מוזמנים לפנות אלינו:
עסקאות מכר, רכישה ומכירה של בתים, דירות, מגרשים ונכסים מסחריים, הסכמי שכירות, תמ"א 38, הסכמי קומבינציה, פינוי בינוי, תכנון ובניה, מיסוי מקרקעין ורישומים

Success! Message received.

ייצוג משרדנו בעסקאות פינוי בינוי

מכיוון שהסכם פינוי בינוי הינו הסכם מורכב מאוד, עולה חשיבות גדולה להתייעץ עם עורך דין נדלן בעל ניסיון רב בחוזה פינוי בינוי על-מנת שתיבנה אסטרטגיה נבונה וטובה מול היזם בקביעת התמורות שהדיירים יקבלו לצד הביטחונות והערבויות הטובות ביותר שניתן לקבל על-מנת להבטיח את הדיירים מכל סיכוני העסקה.

 

משרדנו ייצג בעסקאות רבות של פינוי בינוי ואנו מעניקים ייעוץ ראשוני מקדמי לכל מי שמבקש להיכנס להסכם פינוי בינוי או שוקל לחתום על חוזה פינוי בינוי, לצד בניית תוכנית ניהול סיכונים שמוצגים בפני הדיירים ובשיתוף עימם.

 

ערבויות ובטחונות: ברוב הפרויקטים מקובל לדרוש מהיזם את הערבויות הבאות:

 

  1. מכתבי כוונות ומכתבי החרגה מותנים (ככל שנדרשים)

  2. ערבות בנקאית לפי חוק המכר בשווי הדירות שהדיירים זכאים להן לפי דו"ח שמאי הבנק

  3. ערבות לכל תקופת הבדק

  4. ערבות להבטחת הרישומים

  5. הצמדת הערבויות למדד

  6. אפשרות של הסבת ערבות לבנקים למשכנתאות של הדיירים

  7. ערבות חברת האם במקרה של חברת פרויקט

  8. ערבות דמי השכירות 

  9. פוליסת ביטוח לדיירים

 

ערבויות אלו הינן נקודת מוצא ולא נקודת סיום שתלויה במשא ומתן ובהיבטים הייחודיים של כל פרויקט.

 

bottom of page