top of page
אתם מוזמנים לפנות אלינו:
עסקאות מכר, רכישה ומכירה של בתים, דירות, מגרשים ונכסים מסחריים, הסכמי שכירות, תמ"א 38, הסכמי קומבינציה, פינוי בינוי, תכנון ובניה, מיסוי מקרקעין ורישומים

Success! Message received.

תיקונים של תמ"א 38

תיקון מספר 1 (משנת 2007) נותן פרשנות מבהירה להוראות בתוכנית המקורית, בעיקר ליחס בין תב"ע (תוכניות בניין עיר) מפורטות לבין הוראות תמ"א 38.  

 

תיקון מספר 2 (משנת 2010) מעניק את האפשרות לקבל תוספת זכויות בניה של תמ"א 38 גם במסגרת של הריסה ובניה מחדש (פינוי בינוי).  

 

תיקון מספר 3 (משנת 2013) נתן תמריצים ליזמים כדי להיכנס לפרויקטים של תמ"א 38 באופן שהתיקון הגדיל את זכויות הבניה הניתנות מכח תמ"א 38 (לדוגמה: היזם יכול לבנות 2.5 קומות במקום קומה אחת בתוכנית המקורית, אפשר הקלות בניה בקווי בניין גם על פרויקטים של הריסה ובניה מחדש ועוד).

 

תיקון מספר 3א או 4 לתמ"א (החלטה לגביה ניתנה על-ידי המועצה הארצית לתכנן ולבניה בנובמבר 2015) נועד לעודד פרויקטים של תמ"א 38 גם על מבני ציבור וגם בפריפריה, וכן לצורך שיפור של אמצעי המיגון בבניינים שנבנו לפני שנת 1992 (בתוכנית המקורית ההגבלה היתה שתמ"א 38 יכולה להתקיים רק בבניינים שנבנו עד שנת 1980).

bottom of page