top of page
אתם מוזמנים לפנות אלינו:
עסקאות מכר, רכישה ומכירה של בתים, דירות, מגרשים ונכסים מסחריים, הסכמי שכירות, תמ"א 38, הסכמי קומבינציה, פינוי בינוי, תכנון ובניה, מיסוי מקרקעין ורישומים

Success! Message received.

תשריטים וגרמושקות של תמ"א 38 בפרויקטים שמשרדנו ייצג בהם:

תמיר חטיבה אדריכלים. התשריטים וההדמיה באדיבות:

יזם: גבריאל מלכה

אדריכל: אלון ניסים "אלון אדריכלים"

bottom of page