top of page
אתם מוזמנים לפנות אלינו:
עסקאות מכר, רכישה ומכירה של בתים, דירות, מגרשים ונכסים מסחריים, הסכמי שכירות, תמ"א 38, הסכמי קומבינציה, פינוי בינוי, תכנון ובניה, מיסוי מקרקעין ורישומים

Success! Message received.

מה זה תמ"א 38?

תמ"א 38 או בשמה המלא תוכנית מתאר ארצית מספר 38 הינה אוסף של הוראות חוקיות שמטרתן התמודדות עם רעידות אדמה במבנים על-פי התקן לעמידות מבנים בפני רעידות אדמה (תקן 413).

 

כיום תוכנית תמ"א 38 משמשת גם כחלק מהתחדשות עירונית באופן שבו מחזקים ומרחיבים את הבניינים או באמצעות הריסת מבנים ובנייתם מחדש.

 

התוכניות מעניקות תמריץ לדיירים וליזמים באמצעות קביעת זכויות בניה והקלות משמעותיות במיסים ובהיטלים.

 

במסלול של חיזוק הבניין - הדיירים יכולים לקבל ללא תמורה: חיזוק הדירה והבנין מפני רעידות אדמה, הרחבה של חדר נוסף (ממ"ד), התקנת מעלית, מרפסות שמש (בכפוף לאישור העירייה), שיפוץ/החלפת חזיתות הבניין, שיפוץ הלובי, חדר המדרגות והגינה, ועוד.

 

במסלול של הריסה מחדש - הדיירים יכולים לקבל ללא תמורה: דירה חדשה וגדולה יותר עם בתוספת של חדר נוסף (ממ"ד), בניין חדש שמתאים לתקנים של שנות האלפיים, מעלית או מעליות, מפרט טכני משופר מהדירה הישנה, חניה (בכפוף למצב קודם ולאישור העירייה ולעיתים החניה מאושרת במכפילי חניה), בטחונות וערבויות (ובכלל זה ערבות לדמי שכירות, ערבות חוק מכר בשווהדירות שנבנות, פוילסת ביטוח לתקופת הבניה ועוד).

 

חשוב לקבל ייעוץ משפטי ראשוני מעורך דין שמתמחה בתמ"א 38 עוד מהשלב שלפני החוזה ולפני בחירת היזם על-מנת לגבש חזית אחידה של דרישות כלפי היזם או הקבלן. עו"ד תמ"א 38 מנוסה יכול לתרום מיכולותיו ומניסיונו כדי לסייע לדיירים במשאים ומתנים, כדי לתת הסברים לכל הדיירים וללוות את הדיירים עד השלמת הבניה.

 

 

bottom of page