top of page
אתם מוזמנים לפנות אלינו:
עסקאות מכר, רכישה ומכירה של בתים, דירות, מגרשים ונכסים מסחריים, הסכמי שכירות, תמ"א 38, הסכמי קומבינציה, פינוי בינוי, תכנון ובניה, מיסוי מקרקעין ורישומים

Success! Message received.

דגשים במכירה ורכישה של דירות

ברכישה ובמכירה של דירות ונדל"ן עולה הצורך לבצע יותר מ-200 בדיקות(!). מספיק שבדיקה אחת לא מבתצעת ונוצרת בעיה, הרי שהתוצאה יכולה להיות משמעותית מאוד.

 

עסקאות של רכישה ומכירת של דירות אינה עניין של מה בכך והן מערבות התחייבויות כספיות גדולות מאוד. הבדיקות הבסיסיות נדרשות להתבצע על-ידי עורך דין נדל"ן שתחום מומחיותו היא עסקאות מכר ווככל שעולה הצורך עורך הדין יפנה את הלקוח לבדיקות משלימות. 

 

סוגי הבדיקות נחלקים לכמה תחומים:

 

1. בדיקות אישיות וכלכליות (לדוגמה: בדיקה במערכת פושטי הרגל)

2. בדיקות משפטיות (לדוגמה: סוג הזכויות - בעלות או חכירה ומשמעותם, זכויות צד שלישי בנכס ועוד)

3. בדיקות רישומיות (לדוגמה: סוג הפנקס שבו מתנהל הרישום בטאבו, רישום ברמ"י, חברות משכנות ועוד)

4. בדיקות תכנוניות (בדיקה באמצעות שמאי של חריגות בניה, שווי העסקה והיתרים)

5. בדיקות מיסוייות (בדיקה באמצעות יועץ מס של חשיפה למיסים בעסקה)

6. בדיקת חוזה המכר (עריכתו או מתן הערות על-מנת שחוזה המכר ישקף את הסכמות הצדדים)

 

ניתן לבצע בדיקות ולקבל מידע נוסף בדף "קישורים ובדיקות בעסקאות נדל"ן"

 

bottom of page