top of page
אתם מוזמנים לפנות אלינו:
עסקאות מכר, רכישה ומכירה של בתים, דירות, מגרשים ונכסים מסחריים, הסכמי שכירות, תמ"א 38, הסכמי קומבינציה, פינוי בינוי, תכנון ובניה, מיסוי מקרקעין ורישומים

Success! Message received.

מס רכוש

מס רכוש הוא מס שהוטל בעבר על בעלים של מגרשים ומקרקעין שטרם נבנו עליהם דירות או נכסים, וזאת כדי לעודדם לבנות.

 

טרם מכירה או קניה של מגרש או מקרקעין חשוב לבצע בדיקה מקדמית האם קיים חוב במס רכוש וזאת כדי לדעת את תמונת המיסים והחובות המלאה לפני ביצוע העסקה. 

 

משרדנו מטפל בכל ההיבטים של מס רכוש ובכלל זה בדיקה מקדמית טרם החתימה על הסכמי מכר בדבר קיום או העדר חובות של מס רכוש.  לעיתים קיימים על מקרקעין עיקולים של מס רכוש ובמקרים מסומים העדר עיקול אינו משמעו כי אין חובות במס רכוש.

 

לאור האמור עולה צורך חשוב לייצוג באמצעות עורך דין מס רכוש שמתמחה במיסוי מקרקעין, על-מנת שיהיה בכוחו לבחון את מס הרכוש שחל בעסקה או בעסקאות בעבר כדי לקבל תמונה מהימנה ונכונה של מס הרכוש באופן מקצועי ולבצע הליך של ניהול סיכונים בשיתוף הלקוח, בחינה האם ניתן להפחית את מס הרכוש או לקבל החזרים של מס רכוש ולוודא כי נעשה שימוש בכל הפטורים שהחוק מתיר לצורך הפחתה וביטול מס רכוש. משרדנו מתמחה בטיפולים מען אלו.

bottom of page