top of page
אתם מוזמנים לפנות אלינו:
עסקאות מכר, רכישה ומכירה של בתים, דירות, מגרשים ונכסים מסחריים, הסכמי שכירות, תמ"א 38, הסכמי קומבינציה, פינוי בינוי, תכנון ובניה, מיסוי מקרקעין ורישומים

Success! Message received.

מס מכירה

מס מכירה הוא מס שהוטל בעבר על מוכר של מקרקעין או נדל"ן ובוטל, אולם עדיין קיימיות עסקאות שדורשות בדיקה האם אין חובות במס מכירה והאם קיים אישור מס מכירה.

 

משרדנו מטפל בכל ההיבטים של מס מכירה ובכלל זה בדיקה מקדמית טרם החתימה על הסכמי מכר בדבר קיום או העדר חובות של מס מכירה.

 

לאור האמור עולה צורך חשוב לייצוג באמצעות עורך דין מס מכירה  שמתמחה במיסוי מקרקעין, על-מנת שיהיה בכוחו לבחון את מס המכירה שחל בעסקה או בעסקאות בעבר כדי לקבל תמונה מהימנה ונכונה של מס המכירה באופן מקצועי ולבצע הליך של ניהול סיכונים בשיתוף הלקוח, בחינה האם ניתן להפחית את מס המכירה או לקבל החזרים של מס מכירה ולוודא כי נעשה שימוש בכל הפטורים שהחוק מתיר לצורך הפחתה וביטול מס מכירה. משרדנו מתמחה בטיפולים מען אלו.

bottom of page