top of page
אתם מוזמנים לפנות אלינו:
עסקאות מכר, רכישה ומכירה של בתים, דירות, מגרשים ונכסים מסחריים, הסכמי שכירות, תמ"א 38, הסכמי קומבינציה, פינוי בינוי, תכנון ובניה, מיסוי מקרקעין ורישומים

Success! Message received.

השגה, תיקון שומה וערעורי מיסוי מקרקעין

משרדנו מייצג בכל ההליכים הדרושים לצורך הפחתה וביטול מיסוי מקרקעין (מס שבח, מס רכישה ועוד) ובכללם הליכי השגה (לפי סעיף 87 לחוק מיסוי מקרקעין), הליכי ערר וערעור (לפי סעיפים 88 ו-90 לחוק מיסוי מקרקעין), הליכי תיקון שומה גם בגין עסקאות שבוצעו בעבר (לפי סעיף 85 לחוק מיסו מקרקעין) בין היתר עקב גילוי של עובדות חדשות, הגשת הצהרות לא נכונות בעבר או עקב טעות בשומה.

 

ניתן להגיש הליכי תיקון שומה גם עבור עסקאות שבוצעו ודווחו בעבר וכתוצאה מקבלת הבקשות לתיקון אפשר לקבל החזרי מס שבח או החזרי מס רכישה.

 

משרדנו מייצג בהליכים מסוג אלו.

bottom of page