top of page
אתם מוזמנים לפנות אלינו:
עסקאות מכר, רכישה ומכירה של בתים, דירות, מגרשים ונכסים מסחריים, הסכמי שכירות, תמ"א 38, הסכמי קומבינציה, פינוי בינוי, תכנון ובניה, מיסוי מקרקעין ורישומים

Success! Message received.

מס שבח

מס שבח הינו מס שמוטל על מוכרי נכסי נדל"ן (מקרקעין, דירות, בתים, מגרשים, נדל"ן מסחרי ועוד) בגין ההפרש שבין מחיר רכישת הנכס ומחיר מכירותו.

 

משרדנו מטפל בכל ההיבטים של מס שבח מקרקעין ובכלל זה הגשת דיווחים למיסוי מקרקעין (מש"ח), חישוב מס שבח, הכנת תחשיבים מקדמיים לעסקה בשיעור המס הצפוי, בדיקת הקלות, פטורים והנחות במס שבח, ניהול הליכי השגה במס שבח, תיקון שומה במס שבח עבור עסקאת בעבר לפי סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין (עקב גילוי עובדות חדשות, ביצוע עסקאות מאוחרות, תיקון הצהרות בעבר או בעקבות גילוי טעות בשומה) וניהול הליכי ערעור במס שבח.

 

חשוב לזכור כי אם מכרתם נכס מקרקעין מכל סוג שהוא או ששילמתם מס שבח במהלך הארבע שנים האחרונות - ניתן לבחון את השומה האם ניתן להגיש שומה מתוקנת ולקבל החזר מס בגינה. אפשרות נוספת הינה הגשת בקשה לפריסת מס השבח על-מנת להקטין את תשלום מס שבח כתואה משימוש בניכויים וזיכויים אישיים.

 

קישורים שימושיים במיסוי קרקעין:

סימולטור מס שבח

מיסוי מקרקעין - איתור החלטות מיסוי

מיסוי מקרקעין - בקשה להחלטה מקדמית (פרה-רולינג)

מיסוי מקרקעין - בדיקה על מצב שומה

מיסוי מקרקעין - איתור יחידה על-פי ישוב

מיסוי מקרקעין - טפסים

מיסוי מקרקעין - אגרות

מיסוי מקרקעין - תשלום שובר מס שבח 

רשות המיסים - מערכת פניות הציבור

 

לאור האמור עולה צורך חשוב לייצוג באמצעות עורך דין מס שבח שמתמחה במיסוי מקרקעין, על-מנת שיהיה בכוחו לבחון את מס השבח שחל בעסקה או בעסקאות בעבר כדי לקבל תמונה מהימנה ונכונה של מס השבח באופן מקצועי ולבצע הליך של ניהול סיכונים בשיתוף הלקוח, בחינה האם ניתן להפחית את מס השבח או לקבל החזרים של מס שבח ולוודא כי נעשה שימוש בכל הפטורים שהחוק מתיר לצורך הפחתה וביטול מס שבח. משרדנו מתמחה בטיפולים מען אלו.

bottom of page